Użytkownicy online: 3

KontaktInter-Ark Sp. z o.o.

03-414 Warszawa

ul.Wileńska 33

tel. 22 698 11 50,

fax. 22 619-31-11

sklep@inter-ark.com.pl

biuro@inter-ark.com.pl


Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076988, kapitał zakładowy 60 000 PLN. NIP 524-010-25-53, REGON 008000488.Spółka na wykonywanie działalności posiada koncesje MSWiA B-012/2003 oraz L-0883/00
Istnieje od 1989 roku.

Płatność za zakupione produkty realizować można bezpośrednio na nasz rachunek  bankowy:

nr rachunku: 57 1750 0012 0000 0000 3834 2304.

Obsługa sklepu czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15


e-mail: sklep@inter-ark.pl